top of page

FÖRPACKNINGSFOLIE

Folieemballering är en smidig och effektiv förpackningsmetod. Förpackningsfolier hjälper dig att hantera och bevara dina produkter, de ger ett mångsidigt skydd och är ett kostnadseffektivt sätt ta emballera.
Behovet styr valet av typ och kan även fås tillverkade i förnyelsebar råvara (Grön PE).
Samtliga folier kan fås med tryck!

STRÄCKFILM

Sträckfilm ger en mångsidig och kostnadseffektiv emballering av pallar och lämpar sig för flera ändamål, exempelvis är sträckfilm optimalt när det är olikformat gods. Vi har allt från enklare sträckfilmer, försträckta sträckfilmer och upp till 450 % försträck. Den kan fås med tryck i upp till 4 färger.

KRYMPFOLIE

Krympfoile används som skydd och sammanhållande förpackning för varor som t.ex. flaskor, golvbrädor, möbler. Med hjälp av krympfolien kan man packa flera delar av en produkt som hör ihop i en och samma förpackning. Vi trycker i upp till 9 färger.

TÄCKFOLIE

Täckfolie är en folie tillverkad i polyeten och används för att skydda golv, möbler, fönster och annat vid målning, ombygge etc. Vår folie kan levereras med friktionsbehandling, lämpligt tex vid skyddande av golv.

Förpackningsfolie: Produkter
bottom of page