SKYDDSFILM

Skyddsfilm används när man vill skydda ömtåliga ytor från smuts, vatten, UV strålning, repor och annat. Produkter som fönster, dörrar, diskbänkar, plåtskivor etc. filmas för att säkerställa att de är skyddade under hantering, lagring och transport tills dess att de levererats till mottagaren.


Vi skräddarsyr varje skyddsfilm efter önskemål och behov. Både klistret och filmens egenskaper är noggrant studerade och anpassade efter varje unik yta. Vi jobbar med tre olika typer av klister -  akrylbaserat, gummibaserat och lösningsbaserat klister. Våra klister är fria från kemiska substanser som kan orsaka skador och lämna märken på produkternas ytor. Skyddsfilmen kan fås tryckt med logotyper, instruktioner, teknisk data eller andra valfria motiv som utgör bra marknadspelare mot konsumenten.

Vi har skyddsfilm för alla ytor.

 

+46 431- 10 400