PALLEMBALLERING

STRÄCKFILM
HUVAR
HUVSTRÄCK
KRYMPHUVSLANG
ARK

FÖRPACKNINGSFOLIE

STRÄCKFILM

KRYMPFOLIE

TÄCKFOLIE

SKYDDSFILM

GLAS / FÖNSTER
PVC
MATTOR
STÅL / COILS
TRÄ